Welkom, U bent op de goede weg...
Van Reenen > Home > Missie en visie

Missie en visie

Oog voor detail en duurzaam ondernemen

Beter een goede naam dan goede olie, zei de wijze koning Salomo ooit. Met gepaste trots mogen we constateren dat Van Reenen Transport - Warehouse - Verhuizingen naast een prima uitstraling, ook kwalitatief tot de top van de Nederlandse transportsector behoort. Dat vinden we zelf, maar we horen dat vooral van onze Europese klanten, die met name actief zijn in de landbouw-, food-, non-food-, bouw- en industriesector. We doen er dan ook alles aan om deze goede naam en faam in stand te houden.

De logistieke oplossingen die wij bieden zijn niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op de toekomst van mens en milieu. Als transportbedrijf hebben we een extra verantwoordelijkheid op dit terrein, zo vinden wij. Daarom zijn onze arbeidsprocessen gericht op duurzaamheid; het zorgvuldig en respectvol omgaan met de schepping. We lopen daarin voorop in logistiek Nederland. Maar dat betekent voor ons ook: goede werkverhoudingen met onze zakenpartners en personeel, het volledig nakomen van afspraken en het leveren van een maximale inspanning tijdens onze diensten. Eerlijk en oprecht in raad en daad. Daar zetten wij op in. En we doen het ook nog met plezier en passie.

< terug | afdrukken | tekst | Missie en visie

De Van Reenen website maakt gebruik van cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk Meer informatie